İnsan Kaynakları

Eğitim Faaliyetlerimiz

Edirne Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.’de eğitimler iç ve dış kaynaklardan karşılanmak üzere zorunlu ve isteğe bağlı eğitimler olarak düzenlenir ve altı ana gruptan oluşur.

Oryantasyon Eğitimleri

Mesleki Teknik Eğitimler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

Kalite ve Gıda Güvenliği Eğitimleri

Hijyen Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri.

Gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilir ve bu değerlendirme doğrultusunda programlar oluşturulur.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

Sosyal sorumluluk kapsamında çalışan personelin performansları yıllık olarak değerlendirilir. Çalışanların şikâyet ve önerileri izlenir ve kayıt altına alınır. Değerlendirme sonucuna göre gerekli düzenlemeler yapılır.

İş Başvurusu

İş Başvurusu için Tıklayınız...