Kalite

Edirne Yağ Sanayi, yasal mevzuatlara, dünya ve ülke standartlarına uygun, kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmet sunma anlayışı ile tüketici beklentilerin aşarak karşılamayı, bitkisel yemeklik sıvı yağ pazarında da yurt içi ve yurt dışında rekabetçi olmayı ve pazar payını arttırarak daha üst sıralara çıkmayı hedeflemektedir.

Edirne Yağ Sanayii, ürün ve hizmetlerde satın alınan hammaddeden doğrudan satış yapılan bayi, toptancı ve nihai tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini garanti altına alarak hijyenik ve kaliteli ürünler sunmayı, bütün müşterilerin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamayı amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, ISO 9001 Kalite ve ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemleri uygulamaları ile sistem performansı periyodik olarak gözden geçirilir, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak sürekli iyileşme sağlanır.

Bu amaçla,

Tüketici gözündeki kalite parametreleri belirlenip ürünlerin en az bu beklentileri karşılayacak şekilde tüketiciye ulaşması sağlanır.

OLİN/PROLİN marka ürünlerin üretiminde gelişmiş ve güncel teknolojiler kullanılarak maksimum kalite ve gıda güvenliğinin sağlanmasına karşılık, maliyetlerin düşürülmesi ile tüketiciye en uygun satış fiyatının yansıtılmasına çalışılır.

Hammadde ve ambalaj malzemesi alımından, üretim, depolama, dağıtım ve tüketicilerimize ulaşıncaya kadar oluşan zincirde gıda güvenliği sağlanır.

Kalite ve gıda güvenliği ile ilgili olarak tüm ulusal ve uluslararası ürün güvenliği ile ilgili kanun, tebliğ, yönetmelik ve standartlara uyularak hareket edilir.

Ürün güvenliğinin sağlanması için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi), tedarikçi seçimi, denetimi ve performansın takibi, firma içi denetimleri, üretim güvenliğinin değerlendirilmesi, istatiksel proses kontrol teknikleri, girdi ve ürün kontrolü, tüketici/müşteri öneri ve şikayetleri değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Tedarikçilerimizden müşterilerimize/tüketicilerimize kadar uzanan iş süreçlerimizin ve bu süreçlere ait performans göstergelerinin kalite hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine çalışılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması sağlanarak değişen şartlara uygun olarak geliştirilmesine çalışılır.

Edirne Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş, TÜV Rheinland firmasınca belgelendirilmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Mart 2008’ de ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile taçlandırarak bitkisel hamyağ ve yemeklik sıvı yağ tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlaması konularında tarladan nihai tüketiciye kadar güvenli ürünler sunduğunu kanıtlamıştır.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.