Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Bitkisel yağ üretiminde yurtiçi ve yurtdışında rekabetçi olmak ve pazar payını arttırmak.

OLİN markasını kaliteli üretim, hizmet ve gıda güvenliği bilinci ile daha da güçlendirmek.

İşletmenin kapasite kullanımını arttırarak verimliliği sağlamak.

Misyonumuz

Şirketin Kalite ve Gıda Güvenliği Politikasının tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamak.

Kaliteli üretim ve hizmetin sürekliliğini sağlamak.

Tedarikçilerden tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini oluşturarak sürekliliğini sağlamak.

Müşteri beklentilerini aşarak karşılamak.

Müşteri memnuniyetini en son noktaya kadar taşımak.

Müşteri bağlılığını arttırmak.

Şirketin tüm kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanmak.

Çevre korunmasına ve çevre sağlığına gereken önemi vermek.

Çalışanların memnuniyetini sağlamak.

Ortakların beklentilerini karşılamak.

Tedarikçilerini iş ortakları olarak görmek.

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanları şirketin genel stratejisi doğrultusunda ortak bir kalite bilinci ve takım ruhu ile iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı bir şirket kültürü olarak benimsemişlerdir. Amaç daima en iyiye doğru yol almaktır.